enerji dağılım testi
Enerji Dağılım Testi ( 74/60/AT ) özel cihaz ve yazılım ile çarpışma anında koltuğun insan vücüdüna uyguladığı enerji dağılımını raporlamak için geliştirilmiştir.Yandaki grafik örnek bir test datasını göstermektedir.
Koltuk Ömür test otomasyonu
Otobüs koltuklarının başlık,kızak hareketlerini girilen çevrim boyunca hareketlendiren ve her bir saykılda oluşan verileri online olarak scada programında izlenmesini sağlayan yazılımı ve otomasyon panosundan oluşmaktadır.Scada'da izlenen veriler SQLSERVER veritabanına kayıt edilmekte ve geriye dönük olarak raporlanmaktadır.
Koltuk itme-çekme testi otomasyonu
Koltukların itme ve çekme test makinesine ait otomasyon projesidir.Proje siemens plc ve scada ile yapılmıştır.Tüm kontroller oransal kontrol ile yapılmakta oluşan değerler anlık olarak gösterilip aynı zamanda kayıt altına alınmaktadır.